Home / Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN RESERVERING / ANNULERING

Opdat je zou kunnen genieten van de diensten die worden aangeboden door Camping Couderc, vragen we om onderstaandealgemene voorwaarden aandachtig te lezen. Deze voorwaarden betreffen de verkoop van verblijven en zijn geldig vanaf het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wie een verblijf reserveert sluit zich automatisch aan bij onze algemene voorwaarden.

RESERVERINGSVOORWAARDEN

 • De reservering wordt slechts effectief na akkoord van Camping Couderc, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het naar behoren ingevulde en ondertekende reserveringscontract of na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij de online reservering.
 • De reserveringen zijn slechts bindend voor Camping Couderc indien Camping Couderc ze heeft aanvaard en Camping Couderc is vrij om dit te doen of te weigeren in functie van de beschikbaarheid en, in het algemeen, in alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen verhinderen. Camping Couderc biedt gezinsverblijven aan, in de traditionele betekenis, en de accommodaties zijn hiervoor speciaal ontworpen. Camping Couderc behoudt zich het recht voor iedere reservering te weigeren die in strijd is met dit principe of het probeert te omzeilen.
 • De reservering van een kampeerplaats of een huuraccommodatie is strikt persoonlijk. Een reservering mag in geen geval worden onderverhuurd of overgelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van Camping Couderc.
 • Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

Kampeerplaats : De basisprijs omvat de standplaats voor de tent, caravan of kampeerwagen voor 1 of 2 personen, de toegang tot het sanitair en de overige voorzieningen.

Huuraccommodatie : De huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. De basisprijs geldt voor 2 tot 6 personen afhankelijk van het accommodatietype. Camping Couderc behouden zich het recht voor de toegang tot camping te weigeren aan groepen of gezinnen waarvan het aantal deelnemers de capaciteit van de gehuurde accommodatie overschrijdt.

Reservatiekosten : Camping Couderc biedt de reservatiekosten aan op de huuraccommodaties en de staanplaatsen.

GROEPSBOEKING

 • Ledere boeking van méér dan 4 accommodaties door dezelfde fysieke persoon of door verschillende fysieke personen, die elkaar kennen en zich tezamen verplaatsen met dezelfde motieven, op dezelfde verblijfsdata en in hetzelfde Camping Couderc, wordt beschouwd als een groepsboeking.
 • De voorgestelde accommodaties op de commerciële website van Camping Couderc zijn uitsluitend bestemd voor individuele klanten.
 • Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking, gelieve contact op te nemen met het Camping Couderc van uw keuze via telefoon, e-mail of via onze rubriek ‘ONS CONTACTEREN’. Camping Couderc behoudt zich het recht voor uw boekingsaanvraag te bestuderen vóór de aanvaarding of de weigering daarvan.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

 • De aangegeven prijzen zijn geldig voor het seizoen 2020. Ze komen overeen met één nacht voor staanplaatsen of 8 dagen / 7 nachten voor verhuur, afhankelijk van de periode. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw.
 • Het bedrag van de toeristenbelasting is van toepassing op personen van 18 jaar en ouder en gedurende elke periode dat de camping open is.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 30% van het totale bedrag aan de camping worden betaald op het moment van boeking. Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf op de camping worden betaald.
 • Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, moet het totale bedrag aan de camping worden betaald op het moment van boeking.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

 1. Wijziging van reservering

De klant kan een wijziging in dezelfde camping met betrekking tot zijn verblijf (data en / of type accommodatie) schriftelijk aanvragen (per post of e-mail), afhankelijk van beschikbaarheid en mogelijkheden. Het uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd. Als er geen verandering is, moet de klant de oorspronkelijke boekingsvoorwaarden naleven of het verblijf annuleren volgens de voorwaarden van de annuleringsverzekering.

 • Elk verzoek om de verblijfsduur te verlengen wordt gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en toepasselijke tarieven.
 • Elk verzoek om de duur van het verblijf te verkorten wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderworpen aan de voorwaarden voor annulering en voortijdige beëindiging van het verblijf.
 1. Ongebruikte nachten

Een onderbroken of verkort verblijf (late aankomst, vroeg vertrek) als gevolg van uw fout kan geen reden zijn om aanleiding te geven tot restitutie.

 1. Annulering door Camping Couderc

In geval van annulering wegens schuld van Camping Couderc, behalve in geval van overmacht, wordt het verblijf volledig vergoed. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

 1. Annulering door de kampeerder

Annuleringskosten kunnen worden gedekt door de annuleringsgaranties die door de camping worden aangeboden. Zonder garantie of annuleringsverzekering af te sluiten, kunt u geen restitutie aanvragen.

Download de algemene annuleringsvoorwaarden

JE VERBLIJF

 1. Aankomst
 • De aankomstdagen kunnen variëren naargelang de periode
 • Huuraccommodaties: op de aankomstdag ben je vanaf 15u00 welkom in het Camping Couderc. Bij de overhandiging van de sleutels van je accommodatie wordt je een waarborg gevraagd.
 1. Tijdens uw verblijf

Het is aan de kampeerder om zich goed te verzekeren: de kampeerder is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke voorwerpen (fietsen, enz.). Camping Couderc wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk incident dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de kampeerder valt. Alle klanten moeten zich schikken naar de bepalingen van het huishoudelijke reglement. Iedere huurder is verantwoordelijk voor de problemen en schade veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

 1. Vertrek
 • Huuraccommodaties: op de vertrekdag die staat aangegeven in het contract dien je de huuraccommodatie voor 10u ‘s ochtends te verlaten. De accommodatie dient in perfecte staat te worden achtergelaten. De inventaris wordt gecontroleerd en elk gebroken of beschadigd voorwerp wordt in rekening gebracht, alsook eventuele reparaties indien deze nodig blijken. De waarborg zal je worden teruggegeven op het einde van het verblijf met vermindering van de weerhouden schadevergoedingen, op basis van facturen, voor de eventuele schade die werd vastgesteld bij het opmaken van de inventaris. De weerhouding van de waarborg sluit een bijkomende schadevergoeding niet uit indien de kosten hoger zouden liggen dan het bedrag van de waarborg.
 • Huuraccommodaties: indien de accommodatie niet werd schoongemaakt voor je vertrek, wordt je een basistarief voor schoonmaak aangerekend van minstens 70€ incl. taksen
 • Voor ieder laattijdig vertrek kan je een extra dag worden aangerekend ter waarde van de geldende nachtprijs.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan op camping Couderc (behalve honden van de 1e en 2e categorie). Als ze geautoriseerd zijn, moeten ze aan de riem worden gehouden. Ze zijn verboden rond het zwembad, in voedingswinkels en in gebouwen. Het vaccinatierecord voor honden en katten moet een goede reputatie hebben.

PORTRETRECHT (RECHT OP AFBEELDING)

U verleent Camping Couderc, evenals elke andere persoon die optreedt in plaats van Camping Couderc, toestemming om tijdens uw verblijf op Camping Couderc foto’s, opnamen of films te maken en deze afbeeldingen, geluidsopnamen, video’s en opnames te bekijken op naar eigen goeddunken met welke middelen of media (in het bijzonder op de websites of internetpagina’s van Camping Couderc – waaronder Facebook -, in presentatie- en promotiematerialen van Camping Couderc en in reisgidsen of toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor uzelf als voor enige andere persoon die zich in uw gezelschap bevindt. De toestemming heeft als enig doel reclame-uitingen en media-activiteiten van de Camping Couderc vestigingen te maken en zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan uw goede naam. Deze toestemming wordt belangeloos verleend, in om het even welk land en voor de duur van 5 jaar.

GESCHIL

Iedere eventuele klacht betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening ten opzichte van de contractuele verbintenissen dient schriftelijk, per post of e-mail, te worden ingediend bij bij Camping Couderc.

BEMIDDELING

In geval van een geschil met de camping kunt u als volgt contact met ons opnemen: verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan Camping Couderc.

Indien het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u één maand na het verzenden van deze brieven/e-mails het geschil voorleggen aan het online geschillenplatform Centre de Médiation Medicys. U dient online een dossier op te sturen naar de volgende website: www.medicys.fr of per post naar: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – F-75009 PARIS.

AANSPRAKELIJKHEID VAN CAMPING COUDERC

De klant erkent uitdrukkelijk dat Camping Couderc niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de communicatie door zijn partners of door derden van foutieve informatie vermeld in de brochure of op de website van Camping Couderc betreffende de sites, en in het bijzonder de foto’s, de kenmerken, de activiteiten, de animatie, de diensten en de openingsdata. Alle foto’s en teksten in de brochure of op de website van Camping Couderc zijn niet contractueel. Ze hebben enkel een indicatief karakter.

INFORMATIE EN VRIJHEID

De informatie die je ons verstrekt bij je bestelling wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door Camping Couderc als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel gebruikt door de interne diensten van Camping Couderc voor de verwerking van je bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden voor de klanten van Camping Couderc te personaliseren in functie van je belangstelling.

Conform de wet op informatie en vrijheid van 6 januari 1978 beschik je over het recht tot toegang, correctie en aanvechting van de jou betreffende persoonlijke gegevens. Het volstaat een aanvraag in te dienen op volgend adres, met vermelding van je naam, voornaam en adres :

Camping Couderc
Sainte-Enimie
48210 Gorges du Tarn Causses
N° SIRET : 488 791 856 00021